VALSAR

Bågformade breddsträckvalsar används i pappers-, kartong- och cellulosamaskiner samt för utspridning av material och massabanan i textil- och plastmaskiner. Vi har tillverkat över 1 000 valsar och levererat dem internationellt till över 30 länder.

Vår valsproduktion har certifierats enligt kvalitetsledningsystemet ISO 9001Vi använder endast högklassiga råvaror, material och komponenter från godkända leverantörer.

Gjorda för att jobba

Valsarna förses med en mantel av stål eller gummi. Beläggningsmaterialen väljs enligt användningssyftet och kundens önskemål. Valsytan kan räfflas för att förbättra valsens löpförmåga vid höga omloppshastigheter, vilket därigenom ökar valsens funktionsduglighet. Dessutom kan våra breddsträckvalsar förses med vibrations- och temperatursensorer. Sensormätningarna förlänger valsens livslängd och hjälper till att förebygga problem vid underhållsarbete.

Beläggning för breddsträcksvalsar med stålmantel

• Hårdkrom
• Krom/teflon
• Volframkarbid
• Volframkarbid & teflon

Ytbeläggningsmaterial för breddsträckvalsar med gummimantel

• Nitrilgummi NBR, svart
• Hydrerat nitrilgummi HNBR, rött
• Hypalon CSM, blått
• Silikongummi, ljusrött eller ljusbrunt

Gummiklädda breddsträckvalsar kan dessutom förses med en sömlös teflonhylsa för att göra manteln enklare att ta loss.

KOPPLINGAR FÖR BREDDSTRÄCKVALSAR

TEVO tillverkar högklassiga gummi- och gummi-metalprodukter för krävande industriella tillämpningar inklusive flexibella gummikopplingar för breddsträckvalsar. TEVO har också sin egen patenterad kopplingsmodell. Tack vare deras egenskaper de stål-förstarkade flexibella TEVO® gummikopplingar säkerställar valsmantelns täthet och enhetlighet.
När det gäller valsrenovationen, TEVO kan producera helt identiska gummikopplingar för era existerande bågvalsar enligt originalmått. Kopplingarna tillverkas i en logikstyrd präss, i vilken gummimaterialet ställas i en speciellt konstruerad form. TEVO har individuella former för de flesta kopplingstyperna av andra valsmärken och –tillverkare, som finns på marknaden.

TEVO®-valsarna och våra innovationer

Vi har marknadens bredaste utbud på breddsträckvalsar och flest patent på valsar. Till våra valsars egenskaper hör bland annat jämn körbarhet och lång livslängd, De är även lätta att använda och installera.

FRAMSTÅENDE EXEMPEL:

TEVO® C30
En vals designad för hård belastning med särskild hänsyn till vibrationsdämpning.

TEVO® C26
En valsmodell för höga omloppshastigheter, med exceptionell lagring som garanterar servicefri drift.

TEVO® C20
Vår vanligaste valsmodell med ändtätning som kan smörjas på nytt.

VALSSERVICE

Vi servar gummi- och stålbeklädda valsar. Kunden får en mellanrapport under servicen och ett testprotokoll efter de egentliga serviceåtgärderna.

NÄR HÅLLBARHETEN AVGÖRS

TEVO® C30 breddsträckvals med stålklädda segmenter

TEVO® C30 modellen är den starkaste breddsträckvalsen, som är konstruerad för hårda driftförhållanden i vira- och presspartiet. Dess varje segment har dubbla lager. Intilliggande semgment kopplas samman med patenterade, stålförstarkta TEVO® gummikopplingar – konstruktionen är fullt tät.

Tack vare sin hållfast konstruktion TEVO® C30 breddsträckvalsen motstår högre belastningar och hastigheter. Ytterligare, valsen kan lyftas ur sitt chassi, som är en viss fördel, när man monterar bågvalsen på pappersmaskin i ett trångt utrymme. Valsen roterar jämnt utan vibrationer.

Grunder för bättre hållbarhet

- valsens dimensionering utförs enligt driftförhållanden
- förstärkta TEVO® stålgummikopplingar
- precisionsslipade valsdelar
- exakt dimensionering och montering av lager
- fullständig gaveltäthet
- riktig smörjning
- rätt balansering
- korrekt beklädnad


FRAMSTEGSVÄNLIG VALSTEKNOLOGI

TEVO® Direct Drive

 • ● Effektiv breddsträckning tack vare bättre bankontrol

 • ● Inget behov av remskivor och deras skydd

 • ● Monteras och användas lätt

 • En TEVO® breddsträckvals med Direktdift-utrustning passar till pappersmaskinens varje position. Valsens drifthastighet kan styras exakt med banhastighet. På låga banhastigheter Direktdrift-systemet levereras med reduktionsväxel, till cellulosamaskinens press- och torkpartiet.

  Ett direktdrift-system kan konstrueras också till en existerande bågvals vid valsens underhållservice.

  TEVO® VARI-BOW

 • ● Möjligtgjors sätta upp optimal kurvatur för olika pappersslag

 • ● Eliminerar veck och rynkor i pappersbanan -> jämnare papperskvalitet

 • ● Passar bra särskilit till limpress, bestryknings- och skärmaskin

 • Både gummi- och stålklädda TEVO® -bågvalsar kan utrustas med en hydrauliskt justerbar båghöjd, som är lätt och pålitlig att använda. Justering av båghöjden levereras tillsammans med de hydrauliska slangar och handpumpen.

  En vals med justerbar böjning möjligörs definiera den passande kurvaturen för nya breddsträckvalsar med fixerad böghöjd, som skulle ställas upp på den samma valspositionen.

  TEVO® MOTORISERAD AXELRIKTNING

 • ● Valsens bågriktning kan styras snabbt

 • ● Strax driftfärdig

 • ● Kompakt enhet, behövs ej smörning

 • Axeln på en breddsträckvals utförs med hjälp av en liten växelmotor, som kan fjärrstyrs från kontrolpanelen eller direkt från valsänden Ytterligare, sensor-funktionella begränsare kan monteras för axelns eftersökt riktningsområde.

  Den motoriserade axelriktningen är ett rätt val för en sådan valsposition, i vilken breddsträckvalsen ligger i en svår plats eller högt upp i den övre delen av massa- eller pappersmaskin.

  TEVO® LUFTKYLDA BREDDSTRÄCKVALSAR

 • ● För höga temperaturer

 • ● Kyler ned valshöljet effektivt

 • ● Ökar valsens operationell livslängd

 • Kylningen genomförs med tryckluft, som är tryggt och utsätter ej valsdelar till rost. Tryckluften går genom valsen och kylser ned samtidigt manteln och lager.

  En luftkyld breddsträckvals är en bra lösning att eliminera markeringsmärken förursakat av överhettan på sensitiva papperssorter.

  VALSFABRIKEN | RAAHE | FINLAND