PM HIP -venttiilirungot

Nesteytetyn maakaasun (LNG) offshore-putkistoissa tarvitaan usein nikkelipohjaisia ns. superseosmateriaaleja (esim. Inconel 625) niiden hyvän korroosionkestävyyden takia.

Nikkelipohjaisten materiaalien valettavuus ei kuitenkaan ole aina riittävän hyvä suurilla ja monimuotoisilla kappaleilla (esim. venttiilipesillä).

P/M HIP -prosessi ratkaisee tämän ongelman tuottamalla komponentteja, joiden mikrorakenne on hieno ja ei-huokoinen, ja joissa ei ole kuonasulkeumia. Erilliselle lämpökäsittelylle ei ole tarvetta ja tuotetulla materiaalilla on parantuneet lujuusominaisuudet verrattuna valettuihin materiaaleihin.

Nostoputket öljyjalostamoiden krakkausprosessiin

Termoforisessa, katalyyttisessä krakkauksessa (TCC) käytetyt katalyyttimateriaalit kuluttavat prosessin kriittisiä osia merkittävästi. Kyseisten osien lyhyt kestoikä voi heikentää toiminnan kustannustehokkuutta selkeästi.

Yksi tällainen komponentti on krakkauslaitoksen nostoputki, joka tuo regeneroidun katalyytin takaisin reaktoriin. Suurien lämpötilojen (> 600 °C) ja katalyytin suuren virtausnopeuden (~ 40 m/s) vuoksi erityisesti putken alaosassa, jossa turbulenssi on suurimmillaan, tapahtuu vakavaa, paikallista eroosiota.

Metallimatriisikomposiitin (MMC), Ralloy DMMC 20, käyttö sisäisenä pinnoitteena valittiin ratkaisuksi nostoputken pohjan eroosio-ongelmaan. Tämä materiaali, joka sisältää määrällisesti 20 % ainesosaa CR3C2, HIP-puristettiin kantavan rakenteen sisäpinnalle.

Olemme toimittaneet useita nostoputkiosia niiden merkittävästi aikaisempaa paremman kulutuskestävyyden vuoksi.