Materiaaliteknologia

P/M-työkaluteräkset

Metallurginen jauhetuotanto tarjoaa monia etuja perinteisiin valannetyökaluteräksiin verrattuna. Kaasulla atomisoitu teräsjauhe raakamateriaali on koostumukseltaan erittäin yhtenäistä ja karbidien jakautuminen on tasaista. HIP-puristuksen aikana lämpötila pidetään tarpeeksi karbidien kasvun estämiseksi.

P/M-teräksien etuja:

• Parantunut murtumisen ja väsymisen kesto. P/M-prosessi luo tasalaatuisemman mikrorakenteen. Tämä parantaa murtumisen ja väsymisen kestoa.

Teräksen seossisällössä on enemmän valinnanvaraa. Teräksen kulutuksen kestoa voidaan parantaa.

Mitat pysyvät paremmin lämpökäsittelyn aikana. Mittojen muutokset ovat pienempiä, sekä ennustettavampia ja yhtenäisempiä kappaleesta toiseen.

• Työalun käyttöiän pidentyminen. P/M-teräkset vähentävät ylläpito- ja keskeytyskustannuksia.

Pieni ja yhtenäinen karbidirakenne tekee P/M-teräksestä helpompaa kaivertaa ja kiillottaa. Leikkaustyökalujen reunat ovat terävämpiä ja kiillotettujen muottipintojen pintaviimeistely parempaa.

Metallimatriisikomponentit

Komposiitissa yhdistyy kaksi tai useampia materiaaleja ja niiden ominaisuudet. Tuloksena syntyvä uusi materiaali käsittää ainutlaatuisen yhdistelmän ominaisuuksia, joita ei ole saatavissa missään perinteisessä materiaalissa.

Metallimatriisikomposiitissa (MMC) jatkuva faasi-matriisi on monoliittinen seos. Erillinen jatkumaton faasi-vahvike koostuu metallisesta hiili- tai keraamisesta lisäaineesta. Tavallisia tavoitteita MMC-materiaalien kehittämisessä ovat parantunut jäykkyys, lujuus, virumisen kesto tai kulumisen kesto. Kevytseosmatriisikomposiitit vastaavat lisäksi matalan tiiviyden lisävaatimukseen.

Tyypillisiä matriisimateriaaleja ovat ruostumaton teräs. dupleksinen ruostumaton teräs ja superseokset.

Kehitämme ratkaisut kaivos- ja mineraali-, petrokemian, metallurgian sekä massa- ja paperiteollisuuksien tarpeisiin.

Erinomainen kulumisen kesto kovan hankauksen tai eroosion yhteydessä yhdistettynä optimoituun korroosion kestoon ovat tyypillisiä ominaisuuksia, joita materiaalit tarjoavat.

Ruostumaton teräs

Austeniittiset ja dupleksiset ruostumattomat teräkset ovat laajassa käytössä monoliittisten ja komposiittisten jauhemetallurgisten P/M-osien valmistuksessa.

Tärkeimmät edut ruostumattomien terästen P/M-valmistuksessa liittyvät parantuneisiin materiaaliominaisuuksiin, sekä tarkkaan muotoiluun.

Tyypillisiä austeniittisia, ruostumattomia P/M-teräksiä ovat 18Cr-8Ni kromium-nikkeli -teräksiä. Saatavilla on sekä tavallisia luokkia, että erikoisluokkia, joita käytettiin esimerkiksi CERN:n Large Hadron Collider -laitteen päätypeitteiden valmistamisessa.

Korroosion kestoa voidaan parantaa entuudestaan valitsemalla superausteniittinen luokka, kuten Ralloy 654MO (24Cr-22Ni-7Mo). Dupleksisia, ruostumattomia P/M-teräksiä käytetään laajasti erityisesti petrokemikaali- ja meriteollisuuksissa. Tyypin 22Cr-5Ni (Duplok 22) matalaseoksiset, dupleksiset ruostumattomat teräkset sekä korkeaseokset tai superdupleksiset, ruostumattomat teräkset tyyppiä 25Cr-7Ni (Duplok 27) ovat saatavilla.