En Cern-prisbelönt aktör inom vetenskaps- och forskningsvärlden

Vi har levererat materialtekniska komponenter för projekt i världsklass. Vi mottog priset Golden Hadron Award som en av de bästa leverantörerna vid Cerns LHC-partikelacceleratorprojekt.

Vi tillverkade komponenter av rostfritt stål för LHC:s tunnelstruktur. Tunnelstrukturen innefattar 15 meter långa rör vars bägge ändar är förslutna med ändkåpor av dipolmagneter. Tunnelns totala längd är 27 kilometer.

Med pulvermetallurgisk het isostatisk pressning framställdes homogena mikrostrukturer för ändkåporna. Stålkvaliteten AISI 316LN förhindrar alla sorters läckor tack vare sin fullständigt täta, icke-porösa struktur.

Kvalitet hela produktionskedjan igenom

Leveransen omfattade över 3 000 ändkåpor. Den progressiva framställningstekniken var bara en av orsakerna till att vi valdes till leverantör. Hela vår produktionskedja uppfyllde Cerns ytterst strikta krav.

ITER:s fusionkraftverk

Vårt ITER-samarbete inleddes redan på 1980-talet. Projektet är ett betydande steg i utvecklingen av fusionsenergin till en faktisk energikälla. Den miljövänliga energin framställs ur vanligt vatten samt av litium som är mycket vanligt förekommande.

I samarbete med VTT utvecklade vi komponenter för ITER-reaktorns komplexa strukturer. Vi tillverkade komponenterna med hjälp av pulvermetallurgisk het isostatisk pressning.

Våra komponenter var monolitiska och bimetalliska och användes i primärmantlar, skyddsmoduler, strålningsplattor och detaljer i vakuumbehållaren.

Hemsida

CERN | LHC

Hemsida

ITER

CERN | LHC

Dipoliset, magneettiset päätypeitteet

ITER

Toimitettuja komponentteja