MATERIALTEKNIK

Pulvermetallurgiska verktygsstål

Den metallurgiska pulverproduktionen innebär många fördelar i jämförelse med traditionella gjutna verktyg. Det gasatomiserade stålpulvret utgör ett råmaterial med en mycket uniform sammansättning och jämn spridning av karbider. Temperaturen under den heta isostatiska pressningen hålls tillräckligt hög för att förebygga att karbiderna växer.

Fördelar med pulvermetallurgiska stål:

• Förbättrat motstånd mot sprickor och utmattning tack vare den jämnare mikrostrukturen

• Bättre valmöjligheter i fråga om legeringshalten i stålet. Stålets slitstyrka kan göras bättre.

• Dimensionerna bibehålls bättre under värmebehandlingen. Måttförändringarna blir mindre, mer förutsägbara och jämnare från ett stycke till ett annat.

• Utrustningens livslängd ökar. Pulvermetallurgiska stål innebär lägre kostnader för underhåll och driftstopp.

Den fina och jämna karbidstrukturen gör pulvermetallurgiska stål enklare att slipa och polera. Skärverktygens eggar blir vassare och de polerade ytorna på formarna blir bättre.

Metallmatriskomponenter

I kompositmaterial kombineras två eller flera materials egenskaper. Resultatet blir ett nytt material med en unik kombination av egenskaper som inget traditionellt material kan erbjuda.

I metallmatriskomposit (MMC) är den kontinuerliga fasen (matrisen) en monolitisk legering. Den separata icke-kontinuerliga fasen, det vill säga förstärkningen, består av en tillsats av metalliskt kol eller ett keramiskt tillsatsämne. Utvecklingen av MMC-material har vanligtvis förbättrade egenskaper såsom styvhet, hållfasthet, krypmotstånd eller slitstyrka som mål. Matriskompositer av lätta legeringar har dessutom låg densitet.

Typiska matrismaterial är rostfritt stål, duplex rostfritt stål och superlegeringar.

Vi tar fram skräddarsydda lösningar för behov inom gruv-, mineral-, cellulosa- och pappersindustrierna samt för petrokemin och metallurgin.

Typiskt för de här materialen är ytterst god slitstyrka vid skavning eller erosion, i kombination med optimerad korrosionshärdighet.

Rostfritt stål

Austenitiska och duplexa rostfria stål används i vid omfattning för framställningen av pulvermetallurgiska monolit- och kompositdelar.

De viktigaste fördelarna med den här typen av framställningsmetod har att göra med förbättrade materialegenskaper samt att delarna kan ges exakt form.

Typiska austenitiska, rostfria stålkvaliteter är 18Cr-8Ni kromium-nickelstål. Både standardkvaliteter och specialkvaliteter finns att tillgå. Specialkvaliteter användes till exempel vid framställningen av ändkåpor till partikelacceleratorn Large Hadron Collider i Cern-komplexet.

Korrosionshärdigheten kan förbättras ytterligare genom att man använder en superaustenitisk kvalitet, såsom Ralloy 654MO (24Cr-22Ni-7Mo). Duplexa, rostfria pulvermetallurgiska stål används särskilt inom den petrokemiska respektive i sjöfartsindustrin. Låglegerade rostfria duplexstål av typen 22Cr-5Ni (Duplok 22) och höglegerade eller s.k. super duplex rostfria stål av typen 25Cr-7Ni (Duplok 27) finns tillgängliga.