AVANCERADE BELÄGGNINGSMETODER

Med beläggning avses skikt av en speciallegering som används för att skydda en del i metall. Genom olika beläggningsmetoder uppnår man bättre ytegenskaper.

Ofta används beläggningsmaterial för att förbättra slitstyrkan (vid skavning, erosion, vidhäftning, stötar), öka korrosionshärdigheten eller återställa metalldelens ursprungliga dimensioner.

PTA-beläggning

Vid beläggning kan man använda material av järn, nickel, kolmonoxid och kompositer samt kopparbaserade legeringar. Vad gäller kvaliteten påminner PTA-beläggning mer om laserbeläggning än vanliga svetsade ytskikt.

Vi har använt avancerade beläggningsmetoder vid produktion av slitagedelar för behandling och återvinning av trä och mineraler.

Laserbeläggning

Vid laserbeläggning injekteras ett fint metall- eller cermetpulver under en laserstråle. Pulvret smälter och bildar då en beläggningsyta på underlaget. En del av strålenergin absorberas i underlaget vilket resulterar i en metallurgisk bindning mellan beläggning och underlag.

Helt tät och mycket hållfast beläggning kan uppnås för de flesta beläggningslegeringar. Vanliga beläggningsmaterial är järn-, kolmonoxid- och nickelbaserade legeringar. Genom tillsats av partiklar av hård karbid kan beläggningens slitstyrka ytterligare förbättras.

Det utmärkta resultatet vid laserbeläggning beror på att processen kan kontrolleras noggrant och inte kräver alltför höga temperaturer. Jämfört med traditionella svetsmetoder sker mycket ringa utspädning vid laserbeläggning. Dessutom sker endast mycket små eller inga formförändringar av de ytbelagda delarna.

Kvalitetssäkring

Hela produktionsflödet omfattas av ett heltäckande kvalitetssäkringssystem i enlighet med standarden ISO 9001.